16. 5. 2019 ob 14.00

Sistemska napaka – pogovor o prehodu mladih s posebnimi potrebami na trg dela

Projekt Prehod mladih je namenjen nudenju ustrezne strokovne pomoči mladim s posebnimi potrebami pri prehodu na trg dela. Njegov cilj je pridobivanje kompetenc, ki mlade s posebnimi potrebami približujejo trgu dela, obenem pa vzpostavitev enotne podporne mreže. V projekt, ki ga izvaja Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS, bodo vključili 2100 mladih s posebnimi potrebami s področja celotne Slovenije. Po prvem letu izvajanja beležijo številne uspešne zgodbe mladih s posebnimi potrebami, ki so jim pomagali pri lažjem prehodu na trg dela.

Več si lahko preberete na www.prehodmladih.si

Znotraj kampanje EU organizirajo okroglo mizo z naslovom Sistemska napaka – pogovor o prehodu mladih s posebnimi potrebami na trg dela. Na okrogli mizi bodo predstavniki s področja vzgoje in izobraževanja, zdravstva in socialne sfere skupaj s predstavniki Zavoda za zaposlovanje in delodajalci podali iztočnice trenutnega stanja »sistemske napake« ter ponudili nekatere rešitve. Cilj je podpreti medresorsko sodelovanje in izmenjavo izkušenj različnih udeležencev, zato vas vabimo, da se udeležite okrogle mize.

Zahvala gre: